Contact Details

Address

CNI Church Maninagar

Deepak Circle - Sion Nagar,
Ahbab Nagar, Khokhra, Maninagar East,
Ahmedabad, Gujarat 380008

Pastor

Rev. Arthur Rajwadi : +919265201625

Rev. Alvin Savle : +919925946833

Email

revarthurrajwadi@gmail.com